Üdvözöljük a Primero Prémium Szivattyúk Szakértője oldalán!
Hotline:
+36 30 270 2222
0 termék a kosárban (Ft)
Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

a Primero Szivattyú Kft. www.primero.hu címen üzemeltetett webáruházában történő vásárlásra

Üdvözöljük a PRIMERO Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.primero.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Webshop szolgáltatásainak használatával az alábbiak a Felhasználó és a Szolgáltató közt létrejövő szerződés részévé válnak:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról, vagy ezen a hivatkozáson keresztül.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webshopon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A webshopon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató tevékenységére szakmai magatartási kódex nem jött létre.

1. A Szolgáltató

Név: PRIMERO Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Thököly út 91.
Telephelyek: 5000 Szolnok, Thököly út 91., 1165 Budapest, Andocs u. 52.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Thököly út 91.

Képviselő neve: Ráczkevy Gyula ügyvezető
Cégjegyzékszám: Cg.16-09-000945

Adószám:10397172-2-16
Közösségi adószám:HU10397172
Számlaszám:Budapest Bank Zrt. 10104569-16542255-00000008

E-mail cím:info[kukac]primero.hu
Telefonszám:+36 30 270 2222
Fax:+36 30 547 6820

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.2. Szerzői jogok

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított (licenszelt) felhasználója a Webshopon, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webshopon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.primero.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webshopon folytatott tevékenység

A Szolgáltató a Webshopon keresztül a Fogyasztói partnerei számára háztartásokban és egyéb lakossági felhasználásra szánt szivattyúkat és kiegészítőket forgalmaz.

4. A Webshopon történő vásárlás

4.1. Regisztráció

A Webshop tartalmának megtekintéséhez, valamint a Webshopon történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező.

Felhasználó regisztrálni a Webshop főoldalán felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt:

 • E-mail cím
 • Jelszó

A Webshopon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő körben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő körben való kattintással lehetősége van a szállítási címet megadnia.

Felhasználónak az oldal alján található jelölőnégyzet kipipálásának segítségével tudja elfogadni jelen ÁSZF-et, mely az érvényes regisztráció feltétele.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni egy, az info[kukac]primero.hu e-mail címre küldött üzenettel, melyben regisztrációjának törlését kifejezetten kéri. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2. Megrendelés

A Webshop tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is vendégként, bármikor megrendelést adhat le a Webshopon eladásra meghirdetett termékekre.

Felhasználó a Webshopon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Webshop bal oldali menüben található „kategórák” között, illetve a Webshop bal oldali menüben található „részletes keresés” menüpont alatt található hasábból böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra – amennyiben az adott keresés több kitevő találatot adna – és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Webshop tetején, a „Kosár” ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Webshop.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „bevásárlókosár ürítése ” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, melyet a „bevásárlókosár frissítése” gombra kattintva frissíthet.

A „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Webshopon. A megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

 • amennyiben regisztrált felhasználója a Webshopnak, úgy belép az oldalra a belépési adatait megadva, vagy
 • a „Vásárlás Vendégként, vagy Regisztráció ” mezőben található „Vásárlás Vendégként” gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Webshopon jelen ÁSZF 4.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Webshopon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Webshopon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve megtekintheti a rendelés történetét, vagy a rendelés állapotát is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Webshopon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó-emlékeztető segítségét igénybe venni.

A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Webshop Felhasználót a „Pénztár” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

A Webshopon regisztrál Felhasználóknak a „számlázási információkat” nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Webshop a Felhasználót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási információk” felületre navigálja.

Felhasználó a „Szállítási mód” felületen választani tud a szállítási módok között, valamint itt tudja megadni Szolgáltató részére, ha a megrendelésről ÁFA-s számlát szeretne igényelni. Felhasználó továbbá személyes átvételi igényét ezen a felületen tudja megadni.

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Webshop az „Rendelés leadása” felületre navigálja. A „Kosár szerkesztése” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

A „Rendelés Áttekintése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméke(ke)t, annak (azoknak) árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

Az oldal alján található „Rendelés leadása” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

Fontos, hogy Felhasználónak a Szolgáltató által küldött e-mailben található „Rendelés megerősítése” hivatkozásra kattintással meg kell erősítenie a megrendelését. A hivatkozásra való kattintás után a Felhasználót a hivatkozás visszanavigálja a Webshopra, ahol egy felugró ablakban Szolgáltató értesíti Felhasználót a megrendelés megerősítésének sikerességéről.

4.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5. Fizetés

4.5.1. Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Szolgáltató állandó személyes átvételt biztosító üzlethelyisége az 1. pontban megjelölt cím alatti boltja, ahol a készpénzes fizetés mellett helyszíni bankkártyás fizetésre is lehetősége van. Felhasználónak lehetősége van azonban a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően, a Szolgáltató többi üzletében is átvenni a megrendelt terméket. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.5.2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webshopon megrendelt termék a szolgáltató saját fuvareszköze, vagy alvállalkozója igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a fuvarozónak teljesítse készpénzben.

4.5.3. Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató 1. pontban megjelölt bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a „Közlemény” rovatban a megrendelésszámot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

4.5.4. Bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül: Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a Honlap a Barion rendszerébe irányítja át. Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége a bankkártyával történő fizetésre vagy a már meglévő Barion felhasználói fiókját alkalmazva a vételár kiegyenlítésére. A bankkártya-adatokat minden esetben a Barion oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, AmericanExpress.

4.5.5. Készpénzes befizetés Szolgáltató bankszámlájára: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét előre be is fizetheti a Szolgáltató jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett bankszámlájára. Amennyiben Felhasználó ezt a módot választja, úgy ezt az 1. pontban jelölt számlavezető bank bármelyik fiókjában megteheti. Amennyiben a Szolgáltató bankjának fiókját választja a befizetésre, az összeg azonnal megjelenik Szolgáltató bankszámláján, így hamarabb tudja a megrendelést teljesíteni.

4.6. Számla és dokumentáció

A számlát, a jótállási jegyet, a gépkönyvet, a használati utasítást és a minőségi tanúsítványt (megfelelőségi nyilatkozatot) a Felhasználó a termék átvételekor kapja meg, akár személyesen, akár csomagban veszi azt át. Ha a megrendelés során Felhasználó a nyugta igényét jelölte be, a törvényi előírások szerint, a Szolgáltató üzlethelyiségében történő személyes átvétel és helyszíni készpénzes vagy helyszíni bankkártyás fizetés kivételével Szolgáltató minden esetben számlát küld Felhasználó részére.

4.7. Szállítás

A Szolgáltató az alábbi átvételi, illetve kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára:

4.7.1. Személyes átvétel a Szolgáltató üzletében

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt üzlethelyiségében. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti Felhasználót. A személyes átvételre Hétfőtől – Péntekig 8:00-16:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

Ha Felhasználó nem tudja a rendelését nyitvatartási időben átvenni, kedden és csütörtökön későbbi időpontban is van lehetősége az átvételre Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után.

Amennyiben Felhasználó Szolgáltató másik üzlethelyiségében szeretné átvenni a megvásárolt termékeket, előzetesen jelezze e-mailben (info[kukac]primero.hu) vagy a megrendeléskor a megjegyzés rovatban.

4.7.2. DPD futárszolgálattal történő szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD futárszolgálattal történik az online rendelés során Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti amegrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott e-mail címre. Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a DPD diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

A futárszolgálat telefonszáma: +36 1 501 6204

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

4.8. Szállítási költségek

A megrendelés szállítási költsége az alábbiak szerint alakul:

A csomagszállítás futárral (DPD) történik és nettó 50.000.- Ft feletti rendelés esetén, de 50 kg-ig, díjmentes.

Ha rendelés nettó értéke nem éri el az 50.000.- Ft-ot, a szállítási díj nettó 1.000.- Ft (Bruttó 1.270.- Ft ).

Ha a rendelés tömege meghaladja az 50 kg-ot, a szállítás egyedi ajánlat szerint történik.

4.9. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje általában 3-5 munkanap. Szolgáltató a visszaigazolásban a várható szállítási időt feltünteti. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5. Elállási jog

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének a napjától illeti meg az elállás joga.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSzF végén található elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. Elállási jog semmissége

Fogyasztót a vonatkozó jogszabály szerint nem illeti meg az elállás joga

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6. Szavatosság

6.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves jogvesztő határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a termék a javítást követően nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3. Jótállás

A Szolgáltató Webshopon értékesített termékei az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Thököly út 91.
Faxszám:+36 30 547 6820
E-mail:info[kukac]primero.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

8. Jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Webshopon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Technikai korlátok

A Webshopon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop működését és a vásárlást.

11. ÁSzF, árak módosítása, hibás árak

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a Webshopon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a Webshopon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Ha a Webshopban az egyes termékek adatlapján a Szolgáltató legnagyobb körültekintése ellenére, számára fel nem róható okokból, egyértelműen helytelen eladási ár jelenik meg (például a terméka ára: „nettó 0 Ft”), akkor Szállító nem köteles ezen az áron értékesíteni a terméket.

12. Hatályba lépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. augusztus 31.

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási, felmondási szándék esetén használja fel, töltse ki és juttassa vissza. A nem kívánt rész(ek) törlendő(k).)

Címzett:
PRIMERO Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft.
5000 Szolnok, Thököly út 91.
Telefon:+36 30 547 6820
E-mail:info[kukac]primero.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [termék megnevezése, leírása]
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: [megfelelő kitöltendő]
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: